2022 Gyzgyn satuw lazer kebşirleýji maşyn uglerod polat 1500W

Gysga düşündiriş:

El bilen işleýän lazer kebşirleýiş enjamy, uzak aralykdan geçenden soň, ýokary energiýa süýümli lazer şöhlelerini optiki süýüme birleşdirýän göçme süýümli lazer şöhlelerini kebşirleme maşynynyň bir görnüşidir, soňra ýerine ýetirmek üçin iş bölegine ünsi jemlemek üçin aýna arkaly paralel yşyklara öwrüler. kebşirlemek.Süýümli lazer kebşirleýji, kebşirlemek kyn bolanlar üçin kontakt däl kebşirlemegiň çeýe geçirişini amala aşyrmak üçin has çeýe.El bilen lazer şöhlelerini kebşirlemek spektriň bölünişini wagt we energiýa bilen amala aşyryp biler, şol bir wagtyň özünde köp şöhleli kebşirläp biler, adaty MIG & TIG kebşirlemek, elektrik kebşirlemek we ark kebşirlemek bilen deňeşdirilende ýokary takyk kebşirlemegiň şertlerini üpjün edýär. .

1. El bilen kebşirleme kellesi, 1500 wattlyk süýümli lazer güýji bilen enjamlaşdyrylan, çeýe we açyk kebşirlemäge mümkinçilik berýär.
2. Çalt kebşirleme tizligi, adaty kebşirlemekden 2-10 esse çalt.
3. Kebşirleýiş tikişi ýylmanak we owadan, uly çuňluk, kiçi göwrümli, ýalpyldawuk gerek däl, wagt tygşytlaň.
4. Hiç hili deformasiýa ýa-da kebşirleme yzy, iş bölegini berk kebşirlemek ýok.
5. Lazer bilen kebşirlemek az sarp edilýän, az energiýa sarp edýän we uzak ömri bar.
6. Howpsuzlyk, aňsat işlemek we ekologiýa taýdan has arassa.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawodda maşyn

  Haryt bellikleri

  1. larokary lazer energiýasynyň dykyzlygy, kiçi ýylylyk täsir meýdany, aňsat deformasiýa däl, az ýa-da soňraky gaýtadan işlemek.
  2. Iň ýokary marka altyn boşlugy, ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, hyzmat ediş möhleti 8-10 ýyl, ksenon çyranyň hyzmat ediş möhleti 800 million esse köp.
  3. spoterli kebşirlemek, kebşirlemek, bölmek we üznüksiz kebşirlemek.
  4. Enjamlary uzak möhletli durnukly işlemek bilen goramak üçin dürli daşarky faktorlaryň ýa-da adamyň nädogry ulanylmagynyň netijesinde ýüze çykýan kemçiliklerden ep-esli derejede peýdalanyň.
  5. Aragatnaşyksyz gaýtadan işlemek, stressiz, sessiz, ýaşyl gaýtadan işlemäge degişli daşky gurşawa hapalanma ýok.
  6. Kebşirlemegiň hili, tekiz we owadan görnüşi.
  7. Aragatnaşyk funksiýasy lazeriň ähli maglumatlaryna gözegçilik edýär.
  8. Ownuk süýümli lazer bilen kebşirleýji maşyn, ownuk lehim bölekleriniň kebşirlemegine ýetmek üçin belli bir süýümi kabul edýär.
  9. qualityokary hilli süýümli lazer şöhlesi, ýokary öwrüliş netijeliligi we şonuň üçin kebşirlemegiň ýokary tizligi, ýokary tarapy, ýokary güýji.
  10. Ajaýyp spektral ulgam, her süýümiň lazer energiýasynyň birmeňzeş bolmagyny üpjün etmek üçin energiýa ýitgisini azaldýar.
  11. Göçme lazer kebşirleýji optiki süýüm geçirişini kabul edýär, awtomatiki kebşirleme iş paneli, manipulýator, gurnama liniýasy we beýleki enjamlar bilen bilelikde işlemek üçin uzakdan kebşirlemegi amala aşyryp biler.Lightagtylyk geçirenden soň has birmeňzeş yşyk nokady we has owadan lehim bogunlary.
  12. Dürli giriş we çykyş signallary maşynyň awtomatiki önümçiligine we gurnama liniýasynyň önümçiligine ýetmek gaty aňsat.
  13. Doldurýan bogunlar hapalanmaýan, kebşirleýiş güýji we berkligi iň bolmanda esasy metaldan ekwiwalent ýa-da güýçli.
  14. El bilen süýümli lazer kebşirleýji wagt spektroskopiýasyny we energiýanyň bölünmegini ýa-da bu iki spektroskopiki reesimiň utgaşdyrylmagyny goldaýar.Köp kanally süýümli önüm, şol bir wagtyň özünde 4 süýüm, ep-esli tygşytlamak, kebşirlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak we enjamlaryň ýerini azaltmak.
  15. Duýgur ekrana giriş, adam bilen kompýuteriň dostlukly gatnaşygy sazlamagy we işlemegi aňsatlaşdyrýar.Operasiýa ulgamy öwrenmek aňsat we işlemek aňsat.

  CNC-FIBER-LASER-Maşyn CNC-Maşyn CNC-ROUTER-Maşyn METLA-MOLD-MASHINE CNC-ROUTER WOOD-LATHE • Öňki:
 • Indiki:

 • 微 信 图片 _20220705160632

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň