Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Jinan Apex Machinery Co. 2016-njy ýyldan bäri söwda. Önümler Europeewropany, Demirgazyk we Günorta Amerikany, Afrika, Aziýany, köp ýurtlary we ýerleri öz içine alýan esasy bazarlar içerde we daşary ýurtlarda meşhurdyr.

CNC maşynlarynyň hemmesi eltilmezden ozal berk barlagdan geçmeli we deňiz, howa ýa-da kurýer transport ýollary üçin amatly eksport eksport standart paketleri.Müşderiler zerur bolsa önümler CE, ISO, FDA şahadatnamasyny ulanmalydyrlar.Zawod, täze önümler R&D, müşderiniň islegine laýyk gelýän OEM, ODM üçin öňki önümleriň derejesini täzelemek üçin 3000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.

300 töweregi işgär, 10 in engineeringener hünärmeni we 18 tehniki inersener bar, Birnäçe ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalardan we häzirki güne çenli goldaw berýän müşderilerden soň, dizaýn, önümçilik, bir duralga hyzmatynyň iş ulgamy modelini döretdi.Täze we bar bolan müşderiler Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlara we ýerlere ýaýrady.

Hoş geldiňiz dostlar dünýäsi zyýarat etmäge gelýär we mundan beýläk üznüksiz goldaw garaşýar.CNC marşrutizator maşynlary bütin satyjylar we paýlaýjylar dünýäde-de zerur.E-poçta, whatsapp ýa-da jaň edeniňiz üçin sag boluň.

“Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.”

Biz nagyş maşynlary, lazer maşynlary, optiki süýüm kesiji maşyn we beýleki baglanyşykly önümler,

3

Biz näme edýäris?

CNC agaçdan işleýän torna we oýma maşynynyň hünärmen öndürijisidiris.CNC torbalaryny 2009-njy ýyldan bäri Hytaýda we 2013-nji ýyldan bäri daşary ýurtlarda satýarys.

4

Näme üçin bizi saýlamaly?

Enjamymyzda her dürli hil şahadatnamasy bar, kämillik ýaşyna ýeten önümçilik liniýasy, doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy, ajaýyp satuw topary we satuwdan soňky hyzmat topary bar.

5

Dolandyryş ideýasy

Biz "ygtybarly we pragmatiki, öňe gidiň" işewürlik pelsepesine laýyk gelýäris we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat bilen üstünlik ýoluna barýarys.

Ussatlygymyz we tejribämiz

CNC torbalaryny 2009-njy ýyldan bäri Hytaýda we 2013-nji ýyldan bäri daşary ýurtlarda satýarys. Torbalarymyz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlar ýaly dünýäde gowy satylýar.

Şu wagta çenli enjamlarymyz CE, ISO we SGS şahadatnamasyndan geçdi.Bizde kämillik önümçilik liniýasy, doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy, ajaýyp satuw topary we satuwdan soňky hyzmat topary bar.

Işgärleriň sany
+
Exportyllyk eksport mukdary
million ýuan +
Ösümlik meýdany
inedördül metr
2
1
3

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi