El bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn Carcon Max New Model 2000W

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki lazer kebşirleýji maşyn, awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki düwme kebşirlemek, möhürlemek kebşirlemek, ýer kebşirlemek, üst-üstünden kebşirlemek we çylşyrymly tekiz göni çyzyklaryň, ýaýlaryň we özbaşdak traýektoriýalaryň kebşirlemesini amala aşyrmak üçin kompýuter sanly dolandyrylýan lazer kebşirleýjiniň bir görnüşidir.CNC kontrolleýeri bilen awtomatlaşdyrylan lazer kebşirleýiş enjamy esasan öýjükli telefon batareýalarynda, şaý-seplerde, elektron böleklerinde, datçiklerde, sagatlarda, takyk enjamlarda, aragatnaşyk, senetçilik, ýokary derejeli şkaflar, lift esbaplary, poslamaýan polat gapy tutawaçlary, ýokary derejeli mebel, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we beýleki pudaklar.Awtomatiki lazer kebşirleýji uglerod polatdan, garyndy polatdan, poslamaýan polatdan we beýleki dürli polatlardan, şeýle hem poslamaýan polat-nikel garyndysyndan, nikel elektrod-sowuk polatdan, dürli nikel mazmuny bolan bimetal zolaklardan, titandan, nikelden, galaýydan lazer kebşirlemesini amala aşyryp biler. , mis, alýumin, hrom, niob, altyn, kümüş we beýleki metallar we olaryň garyndy materiallarynyň arasynda kebşirlemek.Mundan başga-da, mis-nikel, nikel-titanium, mis-titanium, titanium-molibden, bürünç-mis, uglerod polat-mis we beýleki meňzeş metallaryň arasynda kebşirlemegi amala aşyryp biler.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawodda maşyn

  Haryt bellikleri

  1. Poslamaýan polat, uglerod polat, alýumin ýaly inçe metal kebşirleýişde ajaýyp çalyşýan argon kebşirlemek we elektrik kebşirlemek.

  2. Awtomatlaşdyrylan lazer kebşirleýjisi, köpçülikleýin önümçilik we önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 24 sagat üznüksiz we durnukly işläp biler.

  3. Rahatlygy dolandyrmak üçin ýeňil agram, kiçi göwrüm, ergonomiki dizaýn.

  4. Kompýuter tarapyndan dolandyrylýan, ýörite programma üpjünçiligi kömek edýär, öwrenmek aňsat, iş bölegi uçaryň traýektoriýa hereketi, islendik nokady, göni çyzygy, tegelegi, inedördül ýa-da göni çyzykdan we arkadan düzülen islendik tekiz grafikasyny kebşirlemek üçin ulanylyp bilner.

  5. Optiki bölegiň tozan hapalanmazlygy üçin kebşirleýiş kellesiniň içki gurluşy doly möhürlenendir.

  6. Ajaýyp lazer şöhlesiniň hili, çalt kebşirleme tizligi, kebşirleme bogun berk we owadan, ulanyja kebşirleýiş taslamasyny hödürleýäris.

  7. rookary elektro-optiki öwrüliş tizligi, az energiýa sarp edilişi, sarp edilmeýän, az göwrümli, Uzak möhletleýin ulanylandan soň ulanyjylar üçin köp işlemek çykdajylaryny tygşytlap biler.

  8. KCD suwuk kristal gözegçilik we gözegçilik ulgamy, gyzyl yşyk görkezijisine görä önümiň ýerleşişini we kebşirleýiş täsirini anyk synlap biler.

  9. Gowy kebşirleýiş tikişi, ýokary tizlik, kebşirleýiş yzy ýok, reňk üýtgemez, soňundan ýuwmak zerurlygy ýok.

  10. Süýüm önümi, robot ýa-da gurnama liniýasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  11. Müşderilerimiz üçin ýörite modelleri düzmek üçin güýçli ukybymyz bar we müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  12. Kebşirleýiş çyzygy gowy, kebşirlemegiň çuňlugy uly, aşagy kiçi, takyklygy ýokary;daşky görnüşi tekiz, tekiz we owadan.

  13. Halkara programmalary goldamak üçin köp dilli displeý.

  14. Kebşirleýiş kebşirleýiş kellesi ýokary şöhlelendiriji material kebşirlemekde, giň ulanylyşda güýçli artykmaçlyga eýedir, gaty tygşytly.

  15. Kebşirleýiş kellesi hereketlendiriji X we Y ok titreýän linzalary kabul edýär, dürli swing reesimlerine eýedir we tertipsiz şekillerde işlemäge ukyply, has uly kebşirleýiş nokady we beýleki gaýtadan işleýiş parametrleri kebşirlemegiň hilinde ep-esli gowulaşyp biler.

  16. Gorag obýektiwiniň çekiş gurluşy bar we ony çalyşmak aňsat.Dürli QBH birleşdiriji lazer çeşmeleri bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  17. Kebşirleýiş kellesi tozan we pyrlanmak galyndylaryny azaltmak üçin howa perdesi bölekleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

  18. Güýçli garşylyga garşy, 1000W-2000W lazer çeşmesi.

  CNC-FIBER-LASER-Maşyn CNC-Maşyn CNC-ROUTER-Maşyn METLA-MOLD-MASHINE CNC-ROUTER WOOD-LATHE • Öňki:
 • Indiki:

 • 微 信 图片 _202207051606321

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň