CNC yrgyldadýan pyçak kesijidürli pyçak gurallary we pyçaklar bilen enjamlaşdyrylan ýokary takyklykly CNC kesiş enjamy bolan CNC yrgyldadýan pyçak kesiji maşyn diýlip hem atlandyrylýar.Amatly konfigurasiýa bilen, CNC yrgyldadýan pyçak kesiji maşyn, kesmek, çyzmak, urmak, meýilleşdirmek, marşrutlamak we ş.m. ýaly dürli funksiýalara laýyk bolup biler, CNC yrgyldadýan pyçak kesiji maşyn her bir çeýe ýa-da ýumşak material üçin ajaýyp kesiş öndürijiligi bilen ulanylyp bilner.CNC yrgyldadýan pyçak kesmek maşynynyň ýokary tizlikli, ýokary akylly, ýokary takyk kesmek we aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklary bar.CNC yrgyldadýan pyçak kesiji maşyn, adaty el bilen nusga almakdan ösen ýokary tizlik we takyk önümçilik re toimine önümçilige kömek eder.

habarlar

 

GoşundylaryCNC yrgyldadýan pyçak kesiji:

CNC yrgyldadýan pyçak kesiji, gasynlanan tagtany, paneli, köpük tagtany, plastmas tagtany, inçe agaç tagtany, deri, mata we ş.m. kesmek üçin professional kesiş ulgamy bolup, gaplamany goramak, mahabat ekrany, termal izolýasiýa, model we masgaralamak üçin niýetlenendir. , enigma we nagyş kesmek we ş.m.

 

AýratynlyklaryCNC yrgyldadýan pyçak kesiji:

1. Platformany kesgitleýän enjam, pyçak basyşyny awtomatiki kadalaşdyrýar, derejeli platforma we ajaýyp kesmäge mümkinçilik berýär.

2. CNokary takyklyk CNC yrgyldadýan pyçak kesiji, aýratyn bölekleri döredip we ownuk bölekleri aňsatlyk bilen kesip biler.

3. Çaknyşyklara garşy we awtomatik duýgur enjamda gurlan CNC yrgyldadýan pyçak kesiji howpsuzlygyny üpjün edýär.

4. efficiencyokary netijelilik, ýokary çykdajyly pyçak modelini döretmezden amala aşyrylyp bilner.

5. CNokary takyklyk CNC yrgyldadýan pyçak kesiji az mukdarda önümçilik üçin niýetlenendir we tizligi we takyklygy saklamak bilen çykdajylary tygşytlap biler.

6. CNC enjamy pyçak bilen kesilýär, ýanmaýar, hapalanma gazlary ýok.

habarlar01

“Jinan APEX Machinery Equipment Co., Ltd.” tarapyndan çykaryldy.


Iş wagty: Iýul-14-2022